ČO JE ŠIFROVAČKA?


Šifrovačky sú súťaže v lúštení šifier. Môžu prebiehať v on-line priestore alebo voľne v teréne, zúčastňujú sa ich obvykle 1-5 členné tímy (závisí od inštrukcií organizátorov) a cieľom v nich je vylúštiť čo najviac z vopred pripravených šifier. Zmyslom týchto súťaží je cibriť si vlastný rozum, získať dobrý pocit z prekonania ťažkej úlohy, zmerať si sily s ostatnými družstvami, ale najmä zabaviť sa a príjemne stráviť svoj voľný čas.ČO JE ŠIFRA?


Šifry sú veľmi rôznorodé a vynaliezaví organizátori sú schopní vytvoriť šifru prakticky z čohokoľvek. Najčastejšie sú to textové a obrázkové hádanky, pekne-krásne vytlačené na papieri, ale v minulosti sa na Šifrovačkách objavili aj šifry v podobe taniera špagiet, neoznačeného kusu polystyrénu, 200 stranového nezmyselného textu a ďalších prekvapivých typov zadaní. Preto aj definícia toho, čo je šifra je dosť všeobecná: „Šifra je čokoľvek, o čom mi organizátor povie, že je to šifra.“ Keďže táto definícia vás zrejme ktovieako neuspokojí, skúsime hneď vysvetliť ako vyzerá bežná šifra. Bežná šifra má názov, ktorý môže mať niečo spoločné s jej riešením, ale nie je to pravidlo, ďalej zadanie vo forme textu, obrázku alebo ich kombinácie (túto časť treba vyriešiť) a v niektorých prípadoch sprievodný text, v ktorom sa šifra nenachádza. Takýto text býva písaný kurzívou a naozaj v ňom netreba hľadať nič iné, ako je na prvý pohľad zrejmé. Po objavení princípu šifry a jej následnou správnou analýzou je možné získať riešenie (heslo/kód/tajničku).BLAVOU ZADNOU


Blavou zadnou je šifrovacia hra, ktorú pre vás od roku 2021 pripravujú členovia šifrovačkového družstva Paranormal passivity v spolupráci s občianskym združením Event-horizon. Keďže pripravené šifry nie sú extrémne náročné, hra je vhodná aj pre začiatočníkov a neskúsené tímy. Špecifickou vlastnosťou tejto šifrovačky je, že každý ročník sa nesie v znamení špecifického popkultúrneho žánru (2021 – Sci-fi), a tak sa okrem zadaní jednotlivých rébusov pri našich šifrách stretnete aj so zaujímavosťami z tohto prostredia.PRAVIDLÁ


Všeobecné: * Blavou zadnou 2021 začne v sobotu 17. 4. 2021 o 13:00 a skončí v nedeľu 18. 4. o 20:00. * Hra bude prebiehať kompletne v on-line priestore. * Hry sa môžu zúčastniť 1-5 členné tímy po zakúpení lístku (1 lístok na tím, cena 5 €). * Jednotliví členovia tímu nemusia byť na rovnakom mieste (môžete sa spojiť konferenčným hovorom). * Všetky šifry budú riešiteľné z ľubovoľného miesta na svete s prístupom na internet. * Posledné informácie pred hrou dostanú všetky registrované tímy 16. 4. 2021 na mailový kontakt uvedený pri registrácii.Princíp hry: * Hru budú tvoriť 4 série po 10 šifier, ktoré budú zverejňované v sobotu 17. 4. každé 2 hodiny od 13:00 do 19:00. Všetky šifry je možné riešiť až do konca hry (nedeľa 18. 4., 20:00). * Tím s najvyšším počtom vyriešených šifier sa stane víťazom. * V prípade rovnosti počtu správnych riešení má prednosť tím, ktorý vyriešil svoju poslednú šifru skôr. * K šifrám nie je možné získavať nápovedy.Šifry: * Jednotlivé šifry je možné riešiť v ľubovoľnom poradí od momentu ich zverejnenia až do konca hry. * Na zvládnutie šifier nie sú potrebné znalosti sci-fi žánru, tento žáner pôsobí iba ako kulisa, do ktorej sme šifry zasadili. * Texty písané kurzívou obsahujú zaujímavosti alebo doplnkové inštrukcie a nie sú súčasťou zadania šifry. Nie je potrebné ich analyzovať ani v nich hľadať riešenie. * Ak nie je uvedené/naznačené inak, používame obvyklú 26 písmenovú abecedu. * Riešením každej šifry je slovenské podstatné meno, písané bez diakritiky, všetky písmená malé. * Každú šifru sa môžete pokúsiť riešiť 3-krát. Za každé nesprávne uvedené heslo získava tím 15 minútovú penalizáciu, ktorá sa pripočíta k času vyriešenia poslednej šifry. Ak tím zadá odpoveď štvrtýkrát, táto bude ignorovaná (rovnako ako prípadné ďalšie pokusy).ORGANIZÁTORIFilip Červenák

Filip
ervenák

Andrea Cillingová

Andrea
Cillingová

Jakub Vojtko

Jakub
Vojtko

Richard Frolkovič

Richard
Frolkovič

Lukáš Konečný

Lukáš
Konečný

TÍMY