KONTAKT


ORGANIZÁTOR: Event Horizon, o.z.


ADRESA: Šalviová 40, 821 01 Bratislava


E-MAIL: blavouzadnou@event-horizon.sk

Šifrovaciu hru Blavou Zadnou organizuje občianske združenie Event Horizon, so sídlom: Šalviová 40, 821 01 Bratislava, IČO: 50 234 480, zapísané v evidencii občianskych združení vedených MV SR pod č.: VVS/1-900/90-46022.